pondělí 20. září 2021

FreeBSD - MariaDB

Instalace:

FreeBSD má dostupných mnoho verzí. Pro zobrazení použij :
$ pkg search mariadb | grep server
 

Vyber si verzi, kterou chceš a spusť instalaci následujícím příkazem. XXX nahraď požadovanou verzí
sudo pkg install mariadbXXX-server

 

Nastav startování MariaDB při boot:
$ sudo sysrc mysql_enable=YES
 

Spusť MariaDB:
$sudo service mysql-server start

Spusť scripr pro první nastavení a zabezpečení:
/usr/local/bin/mysql_secure_installation


Proveď kontrolu, zda je databáze dostupná jen jako loclahost nebo pro všechny:
$ sockstat -4 -6 | grep 3306
mysql    mariadbd   989   33 tcp4   127.0.0.1:3306        *:*
 

Pokud ve výstupu najdeš 127.0.0.1:3306, pak je db server dostupný jenom pro server, na kterým služba běží.

Pokud *:3306 tak je služba db serveru dostupná pro všechna zařízení v dostupných sístích.

 

Pokud potřebujeme změnit konfiguraci: 

$ sudo vi /usr/local/etc/mysql/conf.d/server.cnf


Nastavení serveru - přístup pro všechny

v konfiguračním souboru /usr/local/etc/mysql/conf.d/server.cnf změň parametr:


#služba pro všechna zařízení v síti
bind-address                    = 0.0.0.0

#jen pro server, kde služba běží
bind-address                    = 127.0.0.1

 

manipulace se serverem:

# service mysql-server restart | start | stop


Vytvoření uživatele s plnými právy dostupného z jiných strojů

předznamenávám, že je to nebezpečné, lze ošetřit firewallem i dalšími možnostmi.

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Smazání uživatele

DROP USER 'linuxconfig'@'localhost';

Žádné komentáře:

Okomentovat