pondělí 22. listopadu 2021

Windows server, nastavení časové zóny

Můžete se setkat, že vám Windows server po instalaci a zařazení do domény nastaví jinou zónu, než je pro nás Čechy standartní. Nastavení na serverech 2019 (pod ozubeným kolečkem) si server neudrží. Tak zkusíte klasickou cestu přes ovládací panely Date and Time 
a kliknete na Change time zone ...  Bohužel tohle skončí chybou:
Řešení je jednoduché - spusťte příkaz cmd jako správce. V otevřeném okně příkazového řádku napište příkaz timedate.cpl  . Objeví se zase okénko Date and Time . A teď zkuste ... ;)

středa 17. listopadu 2021

MS Edge a vyhledávání

 Hledáte, kde se skrývá nastavení výchozího vyhledávače v MS Edge (Chromium) ? 

  1. Vpravo kolikněte na tři tečky [...]
  2. Nastavení -> Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby -> Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby


čtvrtek 7. října 2021

vmWare - navyšování diskové kapacity u virtuálního stroje

 Pokud nejde zvednout velikost disků u virtuálního stroje, viz. obrázek (vše je zašedlé, needitovatelné):


tak je nutné provézt kontrolu, zda není u virtuálního stroje přítomen snapshot. Pokud je/jsou, všechny snapshoty  odmazat. Poté to půjde!

pondělí 20. září 2021

FreeBSD - MariaDB

Instalace:

FreeBSD má dostupných mnoho verzí. Pro zobrazení použij :
$ pkg search mariadb | grep server
 

Vyber si verzi, kterou chceš a spusť instalaci následujícím příkazem. XXX nahraď požadovanou verzí
sudo pkg install mariadbXXX-server

 

Nastav startování MariaDB při boot:
$ sudo sysrc mysql_enable=YES
 

Spusť MariaDB:
$sudo service mysql-server start

Spusť scripr pro první nastavení a zabezpečení:
/usr/local/bin/mysql_secure_installation


Proveď kontrolu, zda je databáze dostupná jen jako loclahost nebo pro všechny:
$ sockstat -4 -6 | grep 3306
mysql    mariadbd   989   33 tcp4   127.0.0.1:3306        *:*
 

Pokud ve výstupu najdeš 127.0.0.1:3306, pak je db server dostupný jenom pro server, na kterým služba běží.

Pokud *:3306 tak je služba db serveru dostupná pro všechna zařízení v dostupných sístích.

 

Pokud potřebujeme změnit konfiguraci: 

$ sudo vi /usr/local/etc/mysql/conf.d/server.cnf


Nastavení serveru - přístup pro všechny

v konfiguračním souboru /usr/local/etc/mysql/conf.d/server.cnf změň parametr:


#služba pro všechna zařízení v síti
bind-address                    = 0.0.0.0

#jen pro server, kde služba běží
bind-address                    = 127.0.0.1

 

manipulace se serverem:

# service mysql-server restart | start | stop


Vytvoření uživatele s plnými právy dostupného z jiných strojů

předznamenávám, že je to nebezpečné, lze ošetřit firewallem i dalšími možnostmi.

CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Smazání uživatele

DROP USER 'linuxconfig'@'localhost';

Putty a numerická klávesnice

 Pokud se stane, že v terminálu aplikace Putty nefunguje numerická klávesnice, tak v nastavení zaškrtni: