pátek 24. července 2020

pfSense - Traffic shaper


Nastavení rychlosti trafficu. Použita varianta, kdy se omezí v jednotlivé síti jen určitý protokol, pod určitým pravidlem. Samozřejmě pokud pod pravidlem máme více protokolů, tak to omezí všechny protokoly jím definované.
Nastavení shaperu je nutné definovat pro jednu rychlost 2x a to pro IN a OUT.

Firewall Traffice shaper - Limiters
... tím ale rychlost ještě není omezená. Teď je potřeba tento Limiter svázat s příslušným pravidlem:
Firewall Rules a vybrat pravidlo, sjet až úplně dolů a kliknout v sekci Extra option na Display Advanced
rozbalí se další část konfigurace. Tam už je sekce pro omezení a to In / Out Pipe :
Nejde nastavit jen jeden Limiter, proto jsme prve nastavili dva. Bohužel se nastavení neprojeví hned. Ale s novými navázaným spojeními uživatelů.
Pokud ale chceme aktivovat okamžitě, je nutné ukončit všechny sezení – States . To provedete tak, že spusíte úvodní obrazovku pfSense a kliknete na :
Diagnostics States Reset States
POZOR – ukončí to všechna sezení mezi všemi sítěmi navzájem a konektivitou. Doba výpadku je cca několik vteřin.

Žádné komentáře:

Okomentovat