pondělí 30. března 2020

mysql konfigurace only_full_group_by

V jedné mé aplikaci nefungoval SQL dotaz používající GROUP BY

MySQL hlásí: Dokumentace

#1055 - Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'evICT4.uzivatel.jmeno' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Řešení:
v konsoli mySQL serveru napsat
mysql> SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));...nebo proveď editaci my.cnf konfiguračního souboru:

# nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

přidat řádek

sql-mode = ''

následně restartovat mysql server:

# systemctl restart mysql

Žádné komentáře:

Okomentovat