úterý 24. března 2020

JavaScript - kontrola čísla

Dnes jsem řešil vcelku triviální zadání v JavaScriptu.

Zadání: mám dva <input ...> boxy s názvy t1 a t2. Zadám-li do prvního něco jiného než číslo, druhý se mi musí zakázat.

Jedno řešení předkládám:

function test(){   

 var numberTest = document.getElementById("t1").value;
 var result = /[a-zA-Z]|\`|\~|\!|\@|\#|\$|\%|\^|\&|
         \*|\(|\)|\+|\=|\[|\{|\]|\}|\||\\|\'|\<|
         \,|\.|\>|\?|\/|\""|\;|\:|\s/.test(numberTest);
   
 if (result == true) {
 alert("HIM není jen číslo!");
 document.getElementById("t2").disabled = true;
 } else {
 document.getElementById("t2").disabled = false;
 }
}


Obdobným řešením je pohled z druhé strany: regex ^[0-9]*$

Žádné komentáře:

Okomentovat