úterý 31. března 2020

Monitoring Windows serveru, Zabbix agent

Server instalován Zabbix 4.X LST, článek se nezabývá instalací serveru . Snad někdy.

Stažení agenta pro monitoring ze stránky https://www.zabbix.com/download
- vybereš si dle konfigurátoru vhodnou verzi.

A provedeš instalaci:


Souhlas s licencí:

Doplň název serveru - hostname (většinou předvyplněno) , IP adresu serveru nebo jeho DNS name a výchozí port - běžně 10050Na straně monitorovaného serveru je to vše.

Budeme pokračovat na Zabbix serveru:

V menu vybereš Configuration -> Hosts  a vpravo klikneš na Create host

Vyplníš Host name
vybereš skupinu, do které zařízení spadá
a doplníš IP adresu


Aby jsi nemusel doplňovat, co vše se má monitorovat, použij šablonu:


Tady je trochu zádrhel! Pokud máš přidanou šablonu v okně Link new templates, klikni ještě na Add . Tím se přidá do vlastností vytvořeného zařízení.

... a klik na Update a můžeš začít sledovat, co se na zařízení děje.

Poznámka:
U serverů Windows 2008 R2 je po instalaci povolit na firewallu příchozí port TCP/10050


pondělí 30. března 2020

mysql konfigurace only_full_group_by

V jedné mé aplikaci nefungoval SQL dotaz používající GROUP BY

MySQL hlásí: Dokumentace

#1055 - Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'evICT4.uzivatel.jmeno' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by


Řešení:
v konsoli mySQL serveru napsat
mysql> SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));...nebo proveď editaci my.cnf konfiguračního souboru:

# nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

přidat řádek

sql-mode = ''

následně restartovat mysql server:

# systemctl restart mysql

úterý 24. března 2020

JavaScript - kontrola čísla

Dnes jsem řešil vcelku triviální zadání v JavaScriptu.

Zadání: mám dva <input ...> boxy s názvy t1 a t2. Zadám-li do prvního něco jiného než číslo, druhý se mi musí zakázat.

Jedno řešení předkládám:

function test(){   

 var numberTest = document.getElementById("t1").value;
 var result = /[a-zA-Z]|\`|\~|\!|\@|\#|\$|\%|\^|\&|
         \*|\(|\)|\+|\=|\[|\{|\]|\}|\||\\|\'|\<|
         \,|\.|\>|\?|\/|\""|\;|\:|\s/.test(numberTest);
   
 if (result == true) {
 alert("HIM není jen číslo!");
 document.getElementById("t2").disabled = true;
 } else {
 document.getElementById("t2").disabled = false;
 }
}


Obdobným řešením je pohled z druhé strany: regex ^[0-9]*$

neděle 22. března 2020

Editor Nano a zobrazení aktuálního řádku

Na mém Ubuntu serveru editor Nano nezobrazoval na kterém aktuálním řádku stojí kurzor. Tohle lze dosáhnout klávesovou zkratkou CTRL+C Bohužel mi však po té ukazoval, kde kurzorem stojim v době stisknutí klávesy. nikoliv pak dále při dalším jeho pohybu.

Tak jsem  pátral dál a řešením pro průběžné zobrazení je následující:

Otevři soubor .nanorc :
$ nano ~/.nanorc

vlož řádek:

set constantshow


Pak již při dašlím spuštění editoru vydíte průběžné změny pohubu kurzoru po řádcích a znacích.
pátek 20. března 2020

Ubuntu ve virtualboxu a nedostatek místa

Dnes jsem se setkal s problémem nedostatku místa na mém testovacím UBUNTU serveru (US) v prostředí VirtualBoxu (VB).

Jak to začalo:
Chtěl jsem si zaktualizovat server a dopadlo to takto:  $ sudo apt update


Hned jsem mrknul na stav disků:  $ df -hZ uvedeného je jasné, že root svazek je úplně plný. Protože to je Volume Group (VG), tak se podívám, pomocí patřičného nástroje, jestli mám k dispozici nějaké volné místo: $ sudo vgdisplay


A volné místo tam je. Jedná se o hodnotu Free  PE / Size . Takže přistoupíme ke zvětšení disku, který je ve zmíněné VG

Nejdříve si zjistíme, jaký Volume osahuje VG:  $ ls /dev/ubuntu-vg/ -sal


A přidáme Volume volném místo, které musí být rovno, nebo menší než Free  PE / Size :
$ sudo lvextend -L +3G /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
A máme Volume "nafouklý". Ale ještě se to neprojeví na volném místě, Takže teď ještě musíme zvětšit diskový oddíl : $ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

A máme dostupné požadované místo! Provedeme kontrolu: $ df -hA mohu pokračovat v updatu systému. Protože aktualizace díky nedostatku místa nedopadla dobře a nejsou kompletní informace o repozitářích a některých již zaktualizovaných souborech, postup bude následující:

$ sudo apt --fix-broken install
$ sudo apt upgrade

A to je vše.

úterý 3. března 2020

UBUNTU v Hyper-V

Pro testovací věci mám na svém notebooku (základní systém Windows 10  prof) v HyperV nainstalováno Ubuntu. Po instalaci však naběhne v základním rozlišení :

image

Bohužel rozlišení nelze změnit, dle aktuální velikosti třeba externího monitoru. Potřebuji-li změnit rozlišení - v mém případě tedy požaduji 1920x1080 - postupuji takto:


 1. Otevřu terminál
 2. napíšu: sudo vi /etc/default/grub
 3. naleznu řádek začínající na  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, a přidám video=hyperv_fb:[rozlišení, které chci].  Takže řádek bude vypadat takto: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=hyperv_fb:1920x1080"
 4. uložím změny a ukončím vi.
 5. Zaktualizuji GRUB: sudo update-grub
 6. Provedu restart počítače