úterý 11. února 2020

Mysql - Přidání uživatele s plnými právy

Pokud potřebuješ do mysql nebo mariadb přidat nového uživatele s plnými právy, tak postupuj následovně:

... přepni se v konsoli pod root účet.

$ su

nebo

$ sudo su

spusť konsolového klienta :
# mysql


A zadej:

CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;


Červené řetězce nahraď dle vlstaní potřeby.

Žádné komentáře:

Okomentovat