úterý 11. února 2020

Mysql - Přidání uživatele s plnými právy

Pokud potřebuješ do mysql nebo mariadb přidat nového uživatele s plnými právy, tak postupuj následovně:

... přepni se v konsoli pod root účet.

$ su

nebo

$ sudo su

spusť konsolového klienta :
# mysql


A zadej:

CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;


Červené řetězce nahraď dle vlstaní potřeby.

pondělí 10. února 2020

Editor Nano a syntaxe

Dnes jsem potřeboval zapnout syntaxi pythonu v editoru Nano. Popíšu jak na to.

Nejdříve si vypište dostupné syntaxe editoru příkazem :

$ ls /usr/share/nano/

asm.nanorc       changelog.nanorc   perl.nanorc
autoconf.nanorc  java.nanorc        php.nanorc
awk.nanorc       javascript.nanorc  po.nanorc
cmake.nanorc     json.nanorc        postgresql.nanorc
c.nanorc         lua.nanorc         pov.nanorc
css.nanorc       makefile.nanorc     python.nanorc
debian.nanorc    man.nanorc         ruby.nanorc
default.nanorc   mgp.nanorc         rust.nanorc
elisp.nanorc     mutt.nanorc        sh.nanorc
fortran.nanorc   nanohelp.nanorc    spec.nanorc
gentoo.nanorc    nanorc.nanorc      tcl.nanorc
go.nanorc        nftables.nanorc    texinfo.nanorc
groff.nanorc      objc.nanorc        tex.nanorc
guile.nanorc     ocaml.nanorc       xml.nanorc
html.nanorc      patch.nanorc


Po té vytvořte v kořenové složce svého domovského adresáře soubor .nanorc

nano ~/.nanorc

a do něj umístěte tento text:

include /usr/share/nano/python.nanorc

Uložte a programujte ;)