středa 21. června 2017

SharePoint server - Application Server Administration job failed ...

Projevení chyby : Kliknutí na některé stránky zůstává web prohlížeč ve stavu načítání, ale k dokončení nedojde.
V Event Logu serveru můžeš zahlédnout tuto chybu:


Řešení :


  1. Zastav na serveru službu SharePoint Timer service (Start -> Services.msc -> SharePoint Timer Service)
  2. %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\GUID
  3. Vyber všechny XML soubory a smaž je.  Hlavně si nesmaž soubor cache.ini !
  4. Vyedituj cache.ini a změň číslo na 1
  5. Spusť znovu SharePoint Timer Service
  6. Zkontroluj, zda se po chvíli (sekundy až minuty) znovu naplní složka %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\GUID novými XML soubory

Žádné komentáře:

Okomentovat