pondělí 11. ledna 2016

PHP - nastavení času pro zpracování skriptu ...

Tenhle víkend jsem aktualizoval jeden Wordpress. Aktualizace byla vždy předčasně ukončena. Takže se nepovedla. A protože mám onen Wordpress na hostingu, který mi umožňuje nastavit některé parametry v souboru .htaccess, tak jsem do něj přidal následující tři řádky :

<IfModule mod_php5.c>
php_value max_execution_time XXX
</IfModule>

Kde XXX je počet sekund, které jsou vyčleněny pro vykonání php skriptu.