čtvrtek 7. května 2015

Vypnutí podpory IPv6 v Linuxu

Vypnutí zmíněné IPv6 provedeme následujícím způsobem:

$ sudo gedit /etc/sysctl.conf  

- vložit následující řádky:

# IPv6 disabled 
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

 Po té restartovat službu :

$ sudo sysctl -p