pátek 26. září 2014

Linux - jednoduché vytvoření DEB balíčku

Máme-li k dispozici nějaký zdrojový (src) balík, postupujeme následovně:

V systému bychom měli mít nainstalovány tyto balíčky :
 • build-essential
 • automake
 • autoconf
 • libtool
 • pkg-config
 • libcurl4-openssl-dev
 • intltool
 • libxml2-dev
 • libgtk2.0-dev
 • libnotify-dev
 • libglib2.0-dev
 • libevent-dev
 • checkinstall

Pokud ne, nainstalujeme je :

$ sudo apt-get install build-essential automake autoconf libtool pkg-config libcurl4-openssl-dev intltool libxml2-dev libgtk2.0-dev libnotify-dev libglib2.0-dev libevent-dev checkinstall

Tyto balíčky jsou nutné ke konfiguraci, kompilaci a tvorbě Deb balíku.

Potom postupujme takto:

$ tar -zxvf jmenobaliku.tar.gz
$ cd jmenobaliku
$ ./configure 
$ make
$ sudo checkinstall 

Poslední příkaz za nás vytvoří konfiguraci (bude nám položeno několik otázek) pro sestavení balíku, následně balík zkompiluje a vytvoří deb balíček.

 • instalace balíčku # dpkg -i jmenobaliku.deb
 • odstranění balíku # dpkg -r jmenobaliku.deb


středa 17. září 2014

Linux - dvě sítě a komunikace mezi nimi

Příklad :
Dvě sítě, dvě síťové karty jednoho Linux serveru a nastavení komunikace mezi nimi. eth0 (lan), eth1 (wan).

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT 


Pozor zmíněné řešení je dočasné! Nastavení se ztratí po restartu serveru. Aby nastavení bylo trvalé postupujme takto:

$ sudo nano /etc/sysctl.conf

nastav:  net.ipv4.ip_forward=1

Předchozí nastavení ipatbles uložíme takto:
$ sudo iptables-save > /etc/iptables.conf

Doplňte před nulu :

$ sudo nano /etc/rc.local
...
iptables-restore < /etc/iptables.conf
0

neděle 14. září 2014

Přidání fontu do Linux Mint

Pokud potřebujete přidat font do svého prostředí Linux Mintu (nevím jak jinde, nezkoušel jsem pod jinou distribucí), postupujte dle následujícího, jednoduchého návodu.

 • v domovské složce vytvořte složku .Fonts
 • zkopírujte požadovaný font do této složky
 • a spusťte $ fc-cache -fv

... to je vše. Jednoduché, ne ?