čtvrtek 31. července 2014

Chorvatsko 2014

Každý si z dovolené přiveze hromadu fotek a hned je vysdílí. Moře, památky, ... a já nevím co ještě.
Ale už jste viděli chorvatského šneka ? Já ano, a tady je:

IMG_0609_OK_snek
:)

Linux, SSH - přihlášení bez hesla

Přihlášení bez hesla pomocí ssh lze pomocí nástrojů ssh-keygen a ssh-copy-id . Následující tři kroky popisují jak na to :

Krok 1. Vytvoření párů klíčů


$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa): /home/username/.ssh/username_rsa    
Enter passphrase (empty for no passphrase): [Enter]
Enter same passphrase again:
[Enter] 
 Your identification has been saved in /home/username/.ssh/username_rsa.
Your public key has been saved in /home/username/.ssh/username_rsa.pub.
The key fingerprint is:
78:
2b:0a:0a:4d:db:d6:58:68:84:d3:2b:65:53:fd:0c username@computername
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|  .  +...        |
| o oo.S.         |
|  + oO+.  .      |
|   o+.A+ o       |
|    ...+S        |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Krok 2.  Kopírování veřejného klíče na vzdálený server


$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/username_rsa.pub servername
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
username@servername's password: [Zadej heslo]

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'servername'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

 Krok 3.  Zkouška přihlášením


$ ssh 'servername'