sobota 28. června 2014

UBUNTU 14.04 LST a LAMP - instalace

Návod popisuje základní instalaci. Předpoklad - nainstalován Linux.

Instalace Apache2:

$sudo apt-get update
$sudo apt-get install apache2


- kontrola instalace:

v prohlížeči zadat adresu http://localhost
nebo
$curl http://icanhazip.com

Instalace mySQL serveru

$sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

- založení db struktury

$sudo mysql_install_db

- zabezpečení db serveru

$sudo mysql_secure_installation

Instalace PHP5

$sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Nastavení výchozího dokumentu index.php

$sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Originál :
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Změnit na :
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

a restartovat apache2

$sudo service apache2 restart

pondělí 9. června 2014

KUBUNTU 14.04 - nastavení dns serverů

Nastavení DNS serverů v KUBUNTU (již nefunguje tento postup a ani mi nepomohlo grafické klikátko v KDE)

# nano /etc/dhcp3/dhclient.conf

prepend domain-name-servers X.X.X.X Y.Y.Y.Y

... na tomto řádku oddělujeme požadované dns servery mezerou!