čtvrtek 4. prosince 2014

Životní cyklus Windows

Dnes jsem hledal, jak je to s životním cyklem Windows. Našel jsem tuto zajímavou stránku, která mi přinesla odpověď.


úterý 21. října 2014

Thunderbird Lightning a Google kalendář

Včera mi přestal chodit kalendář, který provozuji na Google Apps pod vlastní doménou. V Lightningu se mi vedle kalendáře objevil vykřičník. Po odstranění a novém vložení url adresy se nic nestalo.

Až jsem na internetu našel, že Google provedl změnu mimo jiné také v URL adrese. Nová adresa má vypadat takto:

https://apidata.googleusercontent.com/caldav/v2/your-email-address/events
Po tomto zadání vám Thunderbird otevře okno požadující přihlášení do kalendářového prostředí.

Článek popisující celou věc podrobněji je zde.

pátek 26. září 2014

Linux - jednoduché vytvoření DEB balíčku

Máme-li k dispozici nějaký zdrojový (src) balík, postupujeme následovně:

V systému bychom měli mít nainstalovány tyto balíčky :
 • build-essential
 • automake
 • autoconf
 • libtool
 • pkg-config
 • libcurl4-openssl-dev
 • intltool
 • libxml2-dev
 • libgtk2.0-dev
 • libnotify-dev
 • libglib2.0-dev
 • libevent-dev
 • checkinstall

Pokud ne, nainstalujeme je :

$ sudo apt-get install build-essential automake autoconf libtool pkg-config libcurl4-openssl-dev intltool libxml2-dev libgtk2.0-dev libnotify-dev libglib2.0-dev libevent-dev checkinstall

Tyto balíčky jsou nutné ke konfiguraci, kompilaci a tvorbě Deb balíku.

Potom postupujme takto:

$ tar -zxvf jmenobaliku.tar.gz
$ cd jmenobaliku
$ ./configure 
$ make
$ sudo checkinstall 

Poslední příkaz za nás vytvoří konfiguraci (bude nám položeno několik otázek) pro sestavení balíku, následně balík zkompiluje a vytvoří deb balíček.

 • instalace balíčku # dpkg -i jmenobaliku.deb
 • odstranění balíku # dpkg -r jmenobaliku.deb


středa 17. září 2014

Linux - dvě sítě a komunikace mezi nimi

Příklad :
Dvě sítě, dvě síťové karty jednoho Linux serveru a nastavení komunikace mezi nimi. eth0 (lan), eth1 (wan).

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT 


Pozor zmíněné řešení je dočasné! Nastavení se ztratí po restartu serveru. Aby nastavení bylo trvalé postupujme takto:

$ sudo nano /etc/sysctl.conf

nastav:  net.ipv4.ip_forward=1

Předchozí nastavení ipatbles uložíme takto:
$ sudo iptables-save > /etc/iptables.conf

Doplňte před nulu :

$ sudo nano /etc/rc.local
...
iptables-restore < /etc/iptables.conf
0

neděle 14. září 2014

Přidání fontu do Linux Mint

Pokud potřebujete přidat font do svého prostředí Linux Mintu (nevím jak jinde, nezkoušel jsem pod jinou distribucí), postupujte dle následujícího, jednoduchého návodu.

 • v domovské složce vytvořte složku .Fonts
 • zkopírujte požadovaný font do této složky
 • a spusťte $ fc-cache -fv

... to je vše. Jednoduché, ne ?

pátek 22. srpna 2014

Firefox 30 a vyšší versus Microsoft Windows IIS a SharePoint

Od aktualizace Firefoxu (dále jen FF) na verzi 30, mi přestaly chodit přihlašovací okna k Microsoftím serverům ISS a SharePoint. Objevila se vždy jen bílá obrazovka. Neměl jsem čas to řešit a tak jsem na tyto servery používal alternativní prohlížeč Chromium.

Dnes mě to naštvalo a trochu jsem bádal. Na internetu jsem našel jednu odpověď, která mi pomohla.

Tak tedy :

Do adresního řádku FF napište :
about:config

Dostanete se do interního nastavení FF - okno Vstup jen na vlastní nebezpečí . Následně slibte, že budete opatrní :)

V následujícím seznamu nastavení FF nalezněte řádek
network.negotiate-auth.allow-insecure-ntlm-v1 . Máte-li tuto vlastnost s hodnotou False, změňte na True.

Potom restartujte FF a přihlašování bude funkční ...


čtvrtek 21. srpna 2014

Linux Mint 17 - nefunkční přidání síťové tiskárny

Tak jsem se po nějakém čase vrátil k Linux Mint (17). Tohle distro mi sedí nejvíce prostředím (Cinamon) ale i pro to, že má kořeny v Debianu.

Přechod byl bezbolestný, trval cca hodinu. Jediné, co mi nefungovalo, bylo nainstalování síťové tiskárny. Když jsem spustil system-config-printer nalezl potřebnou síťovou tiskárnu, nechal vyhledat ovladače, tak mi aplikace po krátké chvíli nabídla tyto dvě možnosti:


 • gutenprint
 • Místní ovladač

plus nějaké další možnosti pro kategorii ovladače gutenprint. Po odkliknutí se mi objevilo okno "Instalování ovladače ..."

 ... a tím vše skončilo. Aplikace vytuhla tak, že nešla zrušit buttonem. Když jsem dal Alt+F4, tak jsem potom mohl vybrat z dalšího okna vynucené ukončení. To ale byl návrat k základnímu oknu system-config-printer.

Přišla na řadu WEB administrace serveru CUPs. Do prohlížeče jsem napsal adresu http://localhost:631 . Po výběru Aministrace -> Tiskárny -> Přidat tiskárnu po mě chtěla aplikace uživatelské jméno nebo heslo. Žádné tam nepasovalo. Dokonce jsem nastavil heslo rootovi. Ani to nepomohlo. 
Řešením byla návštěva souboru  /etc/cups/cupsd.conf , kde jsem do níže uvedené sekce doplnil svůj login:

<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
    AuthType Default
    Require user @SYSTEM hynek
    Order deny,allow
</Limit>

Následně jsem restartoval cupsd, připojil se k adrese http://localhost:631 a pokračoval zdárně až do konce. 

(V průběhu výběru Aministrace -> Tiskárny -> Přidat tiskárnu  se mě administrační rozhraní zeptalo na můj login a po výše uvedené úpravě mě aplikace pustila dál).

Proč však u mě nechodí korektně instalace přes system-config-printer netuším.sobota 16. srpna 2014

Ubuntu - česká lokalizace

I když jsem již instaloval Ubuntu několikrát a vždy bez problému, dostal se mi do rukou notebook DELL Latitude E4300 s angl. klávesnicí. Nic zvláštního.

Po instalaci prostředí Unity naběhlo v anglickém jazyce (i když během instalace byla jasně preferována čeština). Protože budoucí majitel je Čech, není důvod v angličtině pokračovat.
Rozhodl jsem se tedy doinstalovat češtinu. Takže jsem vyklikl System Settings (Nastavení systému) -> Language Support (Jazyková podpora) a ... ejhle čeština je nainstalována!

Pro jistotu jsem provedl kontrolu nastaveni locales.

Příkaz locale mi hned ukázal v čem je problém:

LANG=en_US.utf8
LANGUAGE=en_US ...

proto jsem vyeditovat /etc/default/locale a doplnil následující:
LANG=cs_CZ.UTF-8
LANGUAGE=cs_CZ
LC_CTYPE="cs_CZ.UTF-8"
LC_NUMERIC="cs_CZ.UTF-8"
LC_TIME="cs_CZ.UTF-8"
LC_COLLATE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MONETARY="cs_CZ.UTF-8"
LC_MESSAGES="cs_CZ.UTF-8"
LC_PAPER="cs_CZ.UTF-8"
LC_NAME="cs_CZ.UTF-8"
LC_ADDRESS="cs_CZ.UTF-8"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.UTF-8"


... uložil  a systém zrestartoval. Vše naběhlo v češtině ;) . Důležité je vědět, že potřebná lokalizace musí být nainstalována! Příkaz locale -a vypíše dostupné lokalizace.

čtvrtek 31. července 2014

Chorvatsko 2014

Každý si z dovolené přiveze hromadu fotek a hned je vysdílí. Moře, památky, ... a já nevím co ještě.
Ale už jste viděli chorvatského šneka ? Já ano, a tady je:

IMG_0609_OK_snek
:)

Linux, SSH - přihlášení bez hesla

Přihlášení bez hesla pomocí ssh lze pomocí nástrojů ssh-keygen a ssh-copy-id . Následující tři kroky popisují jak na to :

Krok 1. Vytvoření párů klíčů


$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa): /home/username/.ssh/username_rsa    
Enter passphrase (empty for no passphrase): [Enter]
Enter same passphrase again:
[Enter] 
 Your identification has been saved in /home/username/.ssh/username_rsa.
Your public key has been saved in /home/username/.ssh/username_rsa.pub.
The key fingerprint is:
78:
2b:0a:0a:4d:db:d6:58:68:84:d3:2b:65:53:fd:0c username@computername
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|  .  +...        |
| o oo.S.         |
|  + oO+.  .      |
|   o+.A+ o       |
|    ...+S        |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Krok 2.  Kopírování veřejného klíče na vzdálený server


$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/username_rsa.pub servername
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
username@servername's password: [Zadej heslo]

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'servername'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

 Krok 3.  Zkouška přihlášením


$ ssh 'servername'

sobota 28. června 2014

UBUNTU 14.04 LST a LAMP - instalace

Návod popisuje základní instalaci. Předpoklad - nainstalován Linux.

Instalace Apache2:

$sudo apt-get update
$sudo apt-get install apache2


- kontrola instalace:

v prohlížeči zadat adresu http://localhost
nebo
$curl http://icanhazip.com

Instalace mySQL serveru

$sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

- založení db struktury

$sudo mysql_install_db

- zabezpečení db serveru

$sudo mysql_secure_installation

Instalace PHP5

$sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Nastavení výchozího dokumentu index.php

$sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Originál :
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Změnit na :
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

a restartovat apache2

$sudo service apache2 restart

pondělí 9. června 2014

KUBUNTU 14.04 - nastavení dns serverů

Nastavení DNS serverů v KUBUNTU (již nefunguje tento postup a ani mi nepomohlo grafické klikátko v KDE)

# nano /etc/dhcp3/dhclient.conf

prepend domain-name-servers X.X.X.X Y.Y.Y.Y

... na tomto řádku oddělujeme požadované dns servery mezerou!


čtvrtek 29. května 2014

Stará verze Ubuntu a repozitáře

Pokud z nějakého důvodu musíte používat starší verzi Ubuntu (old release), je potřeba přenastavit repozitáře:

# vim /etc/apt/sources.list 
(přepište CODENAME na vaši potřebnou verzi, např. hardy)deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-updates main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-security main restricted universe multiverse


# případně
#deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ CODENAME-backports main restricted universe multiverse


.. a následně :

# aptitude update

pondělí 5. května 2014

Generování hesla (na Linuxu)

Už mě přestalo bavit novým uživatelům (nebo účtům) generovat hesla. Tak jsem trochu pohledal na Internetu a našel tohle výborné řešení:

Do souboru ~/.bashrc jsem vložil následující řádky:

genpasswd() {
    local l=$1
           [ "$l" == "" ] && l=16
          tr -dc A-Za-z0-9_ < /dev/urandom | head -c ${l} | xargs
}


Potom je potřeba se odhlásit a přihlásit. A kdýž zadám do příkazové řádky :

$ genpasswd 8
o9MQibfy


... dostanu heslo. Číslice za příkazem určuje jeho délku.


středa 30. dubna 2014

mpt raid status change on ...

Informace uvedená v nadpisu mi přišla lokálním mailem na nově instalovaném Debianu. V mailu jsem nalezl tuto hlášku:

This is a RAID status update from mpt-statusd.  The mpt-status
program reports that one of the RAIDs changed state:

Report from /etc/init.d/mpt-statusd on JmenoServeru


Protože nově instalovaný stroj je virtuální a nepoužívá nic z technologie RAID, lze toto  chování jednoho z démonů zrušit.


Postup:
# /etc/init.d/mpt-statusd stop
# echo RUNDAEMON=no > /etc/default/mpt-statusd


Instalovaný server je Debian verze 7.X, ale už jsem se s tím setkal i v řadě 6.X

úterý 22. dubna 2014

Windows 7 - nelze se přihlásit

Mám stanici v doméně, instalováno WINDOWS 7 Professional. Jeden z účtů se nemůže přihlásit - po zadání uživatelského účtu a hesla se objeví tato obrazovka.
Jakýkoliv jiný uživatel se bez problému přihlásí. 

Řešení: 
Odstranění lokálního profilu uživatele. Nabídka start --> Ovládací panely --> Systém --> Upřesnit nastavení systému --> Upřesnit --> Profily uživatelů --> Vybrat postižený účet --> Odstranit.

úterý 8. dubna 2014

UUID - přesnější určení disků v Linuxu

V Linuxu se můžeme setkat v souboru /etc/fstab s UUID identifikátorem disků. Jedná se o unikátní (jedinečné) označení disku / parcely. Jde o nejpřesnější označení.

Příklad z /etc/fstab :

UUID=06332853-7f91-466c-9513-bb1493b821d2 /mnt/bck_disk1        ext4    errors=remount-ro 0


Kde lze zjistit UUID disku ?
# ls -la /dev/disk/by-uuid

Výstup příkazu :

drwxr-xr-x 2 root root 100 Apr  8 09:01 .
drwxr-xr-x 5 root root 100 Apr  8  2014 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Apr  8 09:01 06332853-7f91-466c-9513-bb1493b821d2 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr  8 08:42 57352e54-f3a5-4f46-a421-acccb1eabf95 -> ../../md1
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr  8 08:42 a5f3e582-6fbf-415c-8437-f14249eee770 -> ../../md0

středa 12. března 2014

Padající LibreOffice

Na svém PC používám už přes půl roku Debian Jessie s KDE. Jako kancelářský balík ve výchozím stavu LibreOffice 4.1.5.3 (dále jen LO). 
Jsem maximálně spokojen. Ale občas mi LO spadne, když použiju SHIFT+CTR+S (Uložit jako) . Sice se mi otevře dialogové okno pro změnu názvu souboru a nového umístění, ale po snaze vybrat novou cestu všechny instance LO spadnou. Při další spuštění mi LO nabídne opravu poškozených souborů. Oprava však nemá moc smysl, neb poslední změny jsou ty tam. 

Řešením je odinstalovat balíček libreoffice-kde:

$ sudo aptitude remove libreoffice-kde

Sice se změní trochu vzhled (písmena jsou drobnější), ale to je jen kosmetická záležitost, která mně nevadí. 

Čistším řešením je balík neodinstalovat a radši provézt :

... v us verzi:
Tools -> Options -> LibreOffice -> General zakliknout Use LibreOffice dialogs

... v cs verzi:
Nástroje -> Možnosti -> LibreOffice -> Obecné zakliknout Použít dialogy LibreOffice

středa 19. února 2014

Mobilní verze WEBu, jak přizpůsobit výstup velikosti zařízení

Dnes jsem dopsal jednu PHP/HTML aplikaci, která se cíleně bude zobrazovat nejenom klasický prohlížečem na kompu, ale i prohlížečem na mobilu. 
Když jsem však zkusil aplikaci načíst na mém Androidu, zobrazil se mi výstup příliš malý. Cílem však je, aby se aplikace dle velikosti použitého zobrazovacího zařízení sama nastavila do čitelné podoby. Řešením je  přidat následující kód :

<head>
...
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
...
</head>


pondělí 27. ledna 2014

Debian Linux - instalace Javy

Na svém počítači používám Debian Testing a nějak se mi nedařilo pomocí balíčků rozběhnout Javu pro IceWeasel.
Tak jsem si stáhl celý tbz balíček a rozbalil na svém tučňákovi. Dál jsem pokračoval takto :

$> mkdir /home/myuser/.mozilla/plugins

$>ln -s {cesta k javě}/jre1.7.0_51/lib/i386/libnpjp2.so /home/{můj houm}/.mozilla/plugins/


No a pak už stačí IceWeasel (Firefox) restartovat