pátek 30. srpna 2013

Linux - připojení windows share disku (smb)

Připojení sdíleného disku na windows serveru/stanici provedeme následujícím způsobem:

Je potřeba mít nainstalováný balíčeky:
  • samba                      
  • samba-client               
  • samba-common               
  • samba-common-bin           
  • samba-tools                
  • cifs-utils                 
Potom si založímesložku, kam chceme sdílenou složku připojit :
$ mkdir /media/sdileny_disk


A příklad příkazu k připojení :

$ sudo mount -t cifs //jmeno_serveru/cesta_k_sdilene_slozce /media/sdileny_disk/ -o username=jarda,password=Heslicko,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777

čtvrtek 29. srpna 2013

SSH Tunel na jiný počítač v jiné síti

Před nedávnem jsem se potřeboval dostat na vncčko pcčka v jiné síti, kde jsem měl z Internetu přístupné jen ssh běžící na Linux serveru. Jak to udělat, popisuji níže.

Jak je požadováno komunikovat :

Můj linux  --> SSH tunel skrz Linux server --> na cílovou stanici .

Příkaz je následující :
ssh -l jmeno_uzivatele -L 127.0.0.1:5900:IP_adr_cil_pc:5900 jmeno_serveru

jmeno_uzivatele - login na zprostředkujícím serveru
IP_adr_cil_pc - IP adresa cílového počítače
jmeno_serveru - jméno serveru, který zprostředkuje ssh tunel k cílovému PC

Linux - vytvoření ISO obrazu z CD

Příkaz DD ...

Použití :
$ sudo dd if=/dev/sr0 of=./test.iso

kde parametr
if= je vstupní zařízení
of = je výstupní soubor