středa 30. ledna 2013

CentOS 6 - Instalace pluginu Adobe Flash Player 11.2

Instalace Adobe repositáře (Adobe Repository 32-bit x86):
# rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux


Update repositáře:
# yum check-update

Instalace Flash playeru:
#yum install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

Gnome Desktop Manager - Autologin

Pokud potřebujeme, aby se po spuštění Linuxu automaticky přihlásil zvolený uživatel a k přihlašování uživatelů používáme Gnome Desktop Manager, postupujeme takto:

Textovým editorem pod právy root nebo su otevřeme soubor /etc/gdm/custom.conf

Do sekce [daemon] doplníme:

[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=Jmeno_Uzivatele
TimedLoginDelay=0

Potřebujeme-li automatické přihlášení oddálit, změníme parametr TimedLoginDelay. Jeho hodnota je uvedena v sekundách!