čtvrtek 24. října 2013

Debian, KDE - spuštění aplikace po startu

Chci-li spustit aplikaci po přihlášení do KDE prostředí, stačí vytvořit zástupce aplikace v ~/.kde/Autostart .

Příklad:
$ cd ~/.kde/Autostart
$ ln -s ~/bin/mapdisk.sh ./mapdisk

pátek 30. srpna 2013

Linux - připojení windows share disku (smb)

Připojení sdíleného disku na windows serveru/stanici provedeme následujícím způsobem:

Je potřeba mít nainstalováný balíčeky:
 • samba                      
 • samba-client               
 • samba-common               
 • samba-common-bin           
 • samba-tools                
 • cifs-utils                 
Potom si založímesložku, kam chceme sdílenou složku připojit :
$ mkdir /media/sdileny_disk


A příklad příkazu k připojení :

$ sudo mount -t cifs //jmeno_serveru/cesta_k_sdilene_slozce /media/sdileny_disk/ -o username=jarda,password=Heslicko,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777

čtvrtek 29. srpna 2013

SSH Tunel na jiný počítač v jiné síti

Před nedávnem jsem se potřeboval dostat na vncčko pcčka v jiné síti, kde jsem měl z Internetu přístupné jen ssh běžící na Linux serveru. Jak to udělat, popisuji níže.

Jak je požadováno komunikovat :

Můj linux  --> SSH tunel skrz Linux server --> na cílovou stanici .

Příkaz je následující :
ssh -l jmeno_uzivatele -L 127.0.0.1:5900:IP_adr_cil_pc:5900 jmeno_serveru

jmeno_uzivatele - login na zprostředkujícím serveru
IP_adr_cil_pc - IP adresa cílového počítače
jmeno_serveru - jméno serveru, který zprostředkuje ssh tunel k cílovému PC

Linux - vytvoření ISO obrazu z CD

Příkaz DD ...

Použití :
$ sudo dd if=/dev/sr0 of=./test.iso

kde parametr
if= je vstupní zařízení
of = je výstupní soubor


úterý 4. června 2013

Debian Wheezy a Flash player

Postup instalace :

Upravit zdroje :
do souboru  /etc/apt/sources.list vložit :
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

pak už jen příkazy:
# aptitude update
# aptitude install flashplugin-nonfree

pondělí 22. dubna 2013

Zakázání ssh pro uživatele root

To se hodí vždy, když nechceme aby se nám někdo pokoušel logovat na náš linux server pomocí uživatele s nejvyšším oprávněním.

Postup:
Vytvoříme si například skupinu ssh_users. V ní budeme mít uživatele, kteří se budou moci přihlašovat pomocí ssh.
# groupadd -r ssh_users

Přiřadíme do skupiny uživatele, kterému povolíme přihlášení k našemu serveru :
# usermod -a -G ssh_users karel
(uživatel musí existovat)
Provedeme kontrolu, zda-li se předchozí krok podařil :
# id karel

Dostaneme přibližně podobný výpis, který nám zobrazí příslušenství uživatele k potřebné skupině:
uid=1008(karel) gid=1010(karel) skupiny=1010(karel),61(ssh_users)

Úprava konfiguračního souboru sshd démona.
Pro jistotu si sezálohujeme původní konfigurační soubor:
# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.`date +%s`

Zeditujeme konfigurační soubor:
# vim /etc/ssh/sshd_config
... a vložíme řádek
AllowGroups ssh_users

Provedeme restart sshd:
# /etc/init.d/ssh restart

Důležité upozornění ! ;)
Je-li váš server někde hostovaný, nezavírejte konzoli ! Nejprve si zkuste jiným připojením/přilogováním vyzkoušet, že se požadované nastavení podařilo.

pondělí 4. března 2013

DEBIAN - nastavení firewallu

Máme-li nově nastavena nějaká pravidla v iptables a chceme-li, aby se nám firewall spouštěl s těmito pravidly po restartu, postupujeme následovně:

1. vyexportujeme aktuální nastavení iptables :
# iptables-save > /etc/firewall.conf

2. zajistíme spuštění konfigurace při startu založením souboru :
# echo "#!/bin/sh" > /etc/network/if-up.d/iptables

3. řekneme skriptu, aby obnovil pravidla z uložené konfigurace :
#echo "iptables-restore < /etc/firewall.conf" >> /etc/network/if-up.d/iptables

4. aby se skript spouštěl, doplníme už jenom :
# chmod +x /etc/network/if-up.d/iptables

čtvrtek 21. února 2013

sftp a jeho vypnutí

Odzkoušeno na Debian a CentOS.
Používáme-li jinou formu přenosu souborů než je sftp, tak není nutné mít tento subsystém ssh démona puštěný. Výchozí stav však se sftp počítá. Takže jak je vypnout popisují níže uvedené kroky.

otevřít soubor /etc/ssh/sshd_config :
# vi /etc/ssh/sshd_config

Najít řádek, který obsahuje:
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

Následně smazat nebo zakomentovat:
# Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

Uložit soubor a zrestartovat službu:
# /etc/init.d/sshd restart

čtvrtek 7. února 2013

CentOS 6.3 instalace Flash Pluginu ještě jinak

I když je předchozí verze popisu instalace funkční, může se stát (jako mně), že se po spuštění Firefoxu zobrazí okno flashe, například z videem, pouze jako černý čtverec. Řešením je následující, podobný postup. 

 • Stáhněte sí následující soubor dle vašich požadavků : http://get.adobe.com/flashplayer/
 • Přihlašte se jako root : $su – root
 • Přepněte se do složky, kam se vám uložil stažený soubor.
 • zadejte příkaz : #rpm -ivh adobe-release .... (doplňte dle vaší verze) - nastaví se vám tímto Adobe repozitář
 • Následně zkontrolujte, zda máte dostupný flash balíček #yum list | grep flash. Pokud ano, pokračujte následujícím krokem.
 • zadejte příkaz  #yum install flash-plugin.*  (místo hvězdičky doplňte potřebnou verzi) . Nainstaluje se vám Flash
 • restartujte Firefox
... a Flash aplikace musí běžet ;)

středa 30. ledna 2013

CentOS 6 - Instalace pluginu Adobe Flash Player 11.2

Instalace Adobe repositáře (Adobe Repository 32-bit x86):
# rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux


Update repositáře:
# yum check-update

Instalace Flash playeru:
#yum install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

Gnome Desktop Manager - Autologin

Pokud potřebujeme, aby se po spuštění Linuxu automaticky přihlásil zvolený uživatel a k přihlašování uživatelů používáme Gnome Desktop Manager, postupujeme takto:

Textovým editorem pod právy root nebo su otevřeme soubor /etc/gdm/custom.conf

Do sekce [daemon] doplníme:

[daemon]
TimedLoginEnable=true
TimedLogin=Jmeno_Uzivatele
TimedLoginDelay=0

Potřebujeme-li automatické přihlášení oddálit, změníme parametr TimedLoginDelay. Jeho hodnota je uvedena v sekundách!