čtvrtek 8. března 2012

FreeBSD - su povolení běžnému uživateli

Kvůli bezpečnosti FreeBSD nepovoluje běžnému účtu superuser přihlášení. Chete-li  toto povolit jednomu uživateli, proveďte :

# pw user mod franta -G wheel
# groups franta

Skupina wheel přidělí běžnému uživateli možnost přihlásit se jako superuser  pomocí příkazu su.

Pokud je potřeba umožnit volbu přihlášení všem uživatelům, je potřeba v souboru /etc/pam.d/su zakomentovat řádek :

auth requisite pam_wheel.so no_warn auth_as_self noroot_ok exempt_if_empty