středa 7. září 2011

úterý 30. srpna 2011

Windows 7 - zrychlení práce

Po roce používání Windows 7 se práce s tímto systémem citelně zpomalila. Jak optimalizovat rychlost je popsáno níže ...

pondělí 29. srpna 2011

CentOS Run Level

Pokud v CetOSu nainstalujeme nějakou službu, tak se nám v základu nebude spouštět po restartu systému.
Starovací skripty v CentOS podléhají těmto skupinám :
  • 0 — Halt
  • 1 — Single-user text mode
  • 2 — Not used (user-definable)
  • 3 — Full multi-user text mode
  • 4 — Not used (user-definable)
  • 5 — Full multi-user graphical mode (with an X-based login screen)
  • 6 — Reboot

středa 17. srpna 2011

Linux Debian / Apache2 - každý virtualhost pod jiným uživatelem/skupinou

Na webové serveru Apache2 jsem potřeboval vyřešit situaci, kdy je vyžadováno co Virtual Host to jiný USER a GROUP.

GIMP - tichá instalace

Občas je potřeba nainstalovat aplikaci na více počítačů a to najednou. Při tom nechceme být obtěžováni otázkami jak instalovat. Jak nainstalovat GIMP řeší následující příkaz na command lajně :

gimp.exe /SP- /VERYSILENT /NOCANCEL /NORESTART