středa 21. června 2017

SharePoint server - Application Server Administration job failed ...

Projevení chyby : Kliknutí na některé stránky zůstává web prohlížeč ve stavu načítání, ale k dokončení nedojde.
V Event Logu serveru můžeš zahlédnout tuto chybu:


Řešení :


  1. Zastav na serveru službu SharePoint Timer service (Start -> Services.msc -> SharePoint Timer Service)
  2. %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\GUID
  3. Vyber všechny XML soubory a smaž je.  Hlavně si nesmaž soubor cache.ini !
  4. Vyedituj cache.ini a změň číslo na 1
  5. Spusť znovu SharePoint Timer Service
  6. Zkontroluj, zda se po chvíli (sekundy až minuty) znovu naplní složka %SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config\GUID novými XML soubory

neděle 5. února 2017

Cubase AI - export hudby, lokátory

Je vidět, že používám málo tento výborný nahrávací program. Dnes jsem chtěl exportovat připravenou muziku do wavu  a setkal jsem se s touto hláškou:


Na webu jsem se dočetl, že se jedná o nenastavené lokátory. Ale co to jsou v Cubase lokátory? Po kratším hledání jsem zjistil, že to jsou posuvníky - jako tabelátory ve wordu. Tak jsem je nastavil a hned špatně:


Proč špatně? Na výše uvedeném obrázku jsou nastaveny obráceně (prohozený levý a pravý lokátor). Signalizuje to i červené podbarvení vybrané oblasti. Pokud to takto necháte, tak zase při exportu skončíte na prvním obrázku.

Obrázek níže zobrazuje korektní nastavení lokátorů:


sobota 4. února 2017

Cubase AI - Smazání VST Instruments


Cubase AI 8
Dnes jsem narazil na zajímavou věc, která mi znepříjemnila moji hudební tvorbu na několik desítek minut.
Do svého projektu jsem potřeboval umístit bubny, nicméně se mi místo tracku objevilo na pravé straně toto:


Dalo mi hodně hledání po Internetu. Až pomohl tento postup:

 
Obě podtržené položky je nutné rozkliknout a vybrat No VST Instruments ... Jak primitivní, ale že to dalo!

pondělí 12. prosince 2016

Ubuntu Linux - chyba při instalaci deb balíčku - závislosti

Pokud chci nainstalovat např.

$ sudo dpkg -i mysql-workbench-gpl-5.2.34-1ubu1010-amd64.deb

a objeví se tato chyba:

# dpkg -i unifi-video_3.5.2~Ubuntu14.04_amd64.deb
Selecting previously unselected package unifi-video.
(Reading database ... 59342 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack unifi-video_3.5.2~Ubuntu14.04_amd64.deb ...
Installed Version
unifi-video: /var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst install
Unpacking unifi-video (3.5.2-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of unifi-video:
 unifi-video depends on mongodb-10gen (>= 2.4.10) | mongodb-org-server (>= 2.6.0) | mongodb-server (>= 2.4.9); however:
  Package mongodb-10gen is not installed.
  Package mongodb-org-server is not installed.
  Package mongodb-server is not installed.
 unifi-video depends on java7-runtime-headless; however:
  Package java7-runtime-headless is not installed.
 unifi-video depends on jsvc (>= 1.0.15); however:
  Package jsvc is not installed.

dpkg: error processing package unifi-video (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu4) ...
Errors were encountered while processing:
 unifi-video


Znamená to, že při instalaci nebyly splněny některé závislosti.  To můžeme opravit příkazem:

# apt-get -f install

středa 19. října 2016

Windows 7 - nedokáží dohledat aktualizace

Instaluji nový počítač s MS Windows 7 Prof. Po instalaci systému mám však systém se SP1, poslední aktualizace kdesi v říjnu 2014 (dnes je září 2016) . Spouštím Windows Update, ale bohužel i po cca celém dni stále systém vyhledává aktualizace. 

Rychlé řešení, které pomolo:
Po jeho spuštění zase začal systém zdlouhavě hledat aktualizace. Tak jsem přes správce úloh vypnul v procesech wusa.exe a ukončil službu Windows Update
Znovu jsem spustil zmíněné kábéčko a cca po 10 minutách, po vyhledání aktualizací, se mi konečně nabídly požadované aktualizace.

čtvrtek 11. února 2016

Distribuce LibreOffice pomocí GPO

Dnes jsem narazil na Windows serveru na zajímavý problém s distribucí LibreOffice msi balíčku pomocí GPO. Při vytváření politiky a připojení MSI balíčku na mě konzole vyběhla s hláškou :

Řešení:

  • Stáhnout např. Orca editor msi balíků
  • spustit jej a otevřít zmíněný balíček 
  • V menu vybrat View - Summary Information

Objeví se něco takového:
V položce Languages jsou vidět všechny použité jazyky. Bohužel tohle je velký problém pro konzoli GPO, která je dimenzována na 256 znaků. Takže, upravíme položku Languages a doplníme číslo 1029, což je čeština.
Po úpravě:

 Poté balíček uložíme a již bez problému ho můžeme importovat do požadované politiky.

pondělí 11. ledna 2016

PHP - nastavení času pro zpracování skriptu ...

Tenhle víkend jsem aktualizoval jeden Wordpress. Aktualizace byla vždy předčasně ukončena. Takže se nepovedla. A protože mám onen Wordpress na hostingu, který mi umožňuje nastavit některé parametry v souboru .htaccess, tak jsem do něj přidal následující tři řádky :

<IfModule mod_php5.c>
php_value max_execution_time XXX
</IfModule>

Kde XXX je počet sekund, které jsou vyčleněny pro vykonání php skriptu.